Søndag 16. september startet Europeisk mobilitetsuke, Europas største kampanje for miljøvennlig transport. Over 20 norske byer og tettsteder deltar med ulike arrangement.

Budskapet i årets kampanje er: velg rett reisemiks og bidra til et bedre samfunn. Bilen kan være praktisk til tider, men det finnes mange alternativer til bilen. Kanskje kan du sykle til jobb én dag, og ta tog eller buss en annen dag? Kanskje kan du sette igjen bilen i barnehagen, og utnytte siste transportetappe til trening? På korte reiser er gåing et godt alternativ.

Dette skjer lørdag 22. september (Eventyrfestivalen)

Kommunens sykkelkoordinator er på plass for å svare på spørsmål og ta i mot innspill for å legge til rette for gange/sykkel og la bilen stå i hverdagen.

Barna kan prøve seg på kommunens mobile sykkelbane.

Du finner også:

  • Demonstrasjon og utlån av el-sykler og el-sparkesykler v/Sørensen Sport.
  • Sikkerhetssjekk av sykler v/Sørensen Sport.
  • Innspill til veier/områder som må utbedres for gange og sykkel.
  • Utdeling av sykkelkart.
  • Påmelding til utdeling av piggdekk og vintersykling
  • Informasjon om stolpejakta – på sykkel 2018. Det er fortsatt mulig (frem til 1. november) å prøve denne morsomme måten å trimme og samtidig bli kjent i Nordre Follo samtidig. Stolpejakta på sykkel og til fots er et samarbeid mellom Oppegård kommune og orienteringsgruppa i Kolbotn IL.
  • Frivilligsentralen er her med sin rickshaw-sykkel.
  • Bilpoolordning i Oppegård.