Listene for perioden 1. januar 2017 – 31. desember 2020 ble behandlet av formannskapet 25. mai og forslaget legges ut til alminnelig ettersyn i to uker. Listen finner du her på nett og i resepsjonen på rådhuset.

Innsigelser til listen sendes Oppegård kommune, Formannskapskontoret, Postboks 510, 1411 Kolbotn eller på e-post til formannskapskontoret.

Frist for å sende inn merknader er 9. juni 2016

Liste med forslag til valg av lagrettemedlemmer, meddommere, jordskiftemeddommere     
Liste med forslag til valg av skjønnsmedlemmer 

Forklaring på forkortelsene:
LA: Lagrettemedlemmer, meddommere til lagretten
AL: Meddommere i tingretten
JS: Jordskiftemeddommere
SK: Skjønnsmenn

Her kan du se saksdokumentene fra formannskapet 25. mai 2016