Bilde: Fra venstre sykepleier Charlotte Bjerke Klægstad, lege Mobashir Aziz, ernæringsfysiolog Trude Mortensen, lege Ingvild Østby og psykolog Iver Strandheim

Kommer du til Toppenhaug legesenter i Durendalsveien 3 på Oppegård finner du kommunens nye legesenter. Gratis parkeringsplasser er det også utenfor. Legesenteret har vært i drift et halvt års tid. – Nesten alt på et sted, sier sykepleier Charlotte Bjerke Klægstad.

Mer enn et legesenter

I Stortingsmelding 26 (2014-2015) sies det blant annet at målet med en samorganisering av fastlegen med andre helsetjenester og opprettelse av flerfaglige primærhelseteam er noen av de tiltakene som foreslås. Samorganisering har som mål å gi bedre koordinerte, mer pasientsentrerte, effektive, helhetlige og hensiktsmessige helsetjenester over tid og er slik sett et tiltak for bedre samhandling i pasientbehandlingen.

Toppenhaug legesenter har tatt første skritt i riktig retning. Du finner ingen andre legesentre i kommunen som har samme tilbud og med en slik tverrfaglig profil.

Ledig kapasitet

Alle kan komme hit og begge fastlegene har ledig kapasitet. Du trenger heller ingen henvisning fra lege til å kontakte fysioterapeut Rebekka Stackpole Dahl.

- Hvem kan ta kontakt med deg Rebekka?
- Det er voksne med plager i muskel- og skjelett, forteller hun.

- Hva innebærer tilbudet?
- Et lavterskeltilbud med en til fem konsultasjoner etter min vurdering, forteller Dahl. Pasienten får en vurdering/undersøkelse av meg med igangsetting av egentreningstiltak, råd og veiledning, eventuelt noe behandling og informasjon om andre relevante tilbud i kommunen.

Fastlegene Ingvild Østby og Mobashir Aziz forteller at de har pasienter fra hele kommunen, samt at enkelte har bosted utenfor kommunen.

- Oppegård har mange arbeidsplasser og mange syntes det er praktisk å ha en fastlege i nærområdet der de jobber, forteller Aziz.

Fysioterapeut Rebekka Stackpole Dahl

Nesten alt på et sted…

Toppenhaug legesenters tverrfaglige team består av:

  • Fastlege Mobashir Aziz
  • Fastlege Ingvild Østby
  • Psykolog Iver Strandheim (psykologen har kun et vurderingstilbud)
  • Ernæringsfysiolog Trude Mortensen
  • Fysioterapeut Rebekka Stackpole Dahl
  • Ergoterapeut Solvor Berlin Boasson
  • Sykepleier Charlotte Bjerke Klægstad
  • Helsesøster Lill Kristin Hagen

Det tverrfaglige teamet har kontortid på ulike dager i uken, men dette kan du finner mer ut av på nettsiden til Toppenhaug legesenter. Fastlegene er også helsestasjonsleger noen dager i uken.

Registrering

For å få time på legesenteret må du først få en av legene som fastlege. Du kan gå inn på helsenorge.no og registrer deg hos en av legene. Toppenhaug legesenter har adresse Durendalsveien 3, 1415 Oppegård og tlf. 66 81 44 10.

Tekst og foto: Jan Walbeck