Vi viser til vedtaket i sak 124/81 fra Hovedutvalg for undervisning, som lyder:

 1. Foresatte til elever ved grunnskolen i Oppegård kommune er i prinsippet selv ansvarlige for private eiendeler/effekter som elevene tar med seg til skolen.
 2. Det gis erstatning for briller som uforskyldt er knust eller på annen måte er beskadiget i frikvarter eller i undervisningen. Erstatningen gis etter skriftlig søknad til skolen.
 3. Yttertøy som blir beskadiget mens det henger i garderobe eller i korridor, erstattes etter skriftlig søknad til skolen. Det samme gjelder tøy som blir beskadiget av kjemikalier o.l. i forbindelse med undervisningen.
 4. Erstatninger utover det som fremgår under punktene 2 og 3 ytes i alminnelighet ikke.
 5. Det er en billighetserstatning som ytes i ovennevnte tilfeller og maksimal erstatning vil til enhver tid fastsettes av skolen i forhold til årlig budsjett.

Skolens retningslinjer:

Erstatninger vedr. ødelagte briller (ref. punkt 2)

Hovedregelen er at briller erstattes fullt ut. 

Det er allikevel satt noen betingelser:

 • Eleven som får ødelagt sine briller skal umiddelbart ta kontakt med en av skolens ansatte.
  Den ansatte ved skolen skal skrive rapport om hendelsen.
 • Brillene skal repareres så sant det er mulig og økonomisk forsvarlig.
 • Originalkvittering fra optiker må fremlegges for at erstatningskrav kan fremmes.
 • Ved kjøp av nye briller skal innfatningen ikke være dyrere enn den som ble ødelagt.
  Skolen kan kreve attest fra optiker.
 • Erstatningsbeløpet for innfatning kan ikke overskride kr 1000,-. I tillegg kommer brilleglassene.
 • Skolen vil i hvert enkelt tilfelle avgjøre hvor stor erstatningen blir.

Erstatning vedr. klær og sko (ref. punkt 3)

Betingelser vedr. billighetserstatning:

 • Eleven som får ødelagt klær i undervisningen eller frastjålet yttertøy/sko i garderoben skal umiddelbart ta kontakt med en av skolens ansatte. Den ansatte ved skolen skal skrive rapport om hendelsen.
 • Originalkvittering for innkjøp av nytt tøy må fremlegges for at erstatning kan fremmes.
 • Antatt kjøpsdato for det ødelagte/frastjålne tøyet må stå i søknaden.
 • Erstatningen vil ikke overskride 2/3 av nypris, maks. kr 500,-.

Erstatning av bøker som mistes eller ødelegges:

Den enkelte elev er ansvarlig for å ivareta bøker og materiell.

For at elevene skal vite hvilke bøker de har ansvaret for, blir de bedt om å skrive navnet sitt inne i bøkene. Alle bøker skal ha bokbind/gråpapir. Dersom dette går i stykker i løpet av året, ber vi om at det settes på nytt.