1. Foresatte til elever ved grunnskolen i Oppegård kommune er i prinsippet selv ansvarlige for private eiendeler/effekter, som elevene tar med seg til skolen
 2. Det gis erstatning for briller som uforskyldt er knust eller på annen måte er beskadiget i frikvarter eller i undervisningen. Erstatningen gis etter skriftlig søknad vedlagt attestasjon fra skolen
 3. Yttertøy som blir beskadiget mens det henger i garderobe eller i korridor, erstattes etter skriftlig søknad vedlagt attestasjon fra skolen. Det samme gjelder tøy som blir beskadiget av kjemikalier ol. i forbindelse med undervisningen
 4. Erstatninger utover det som fremgår under punktene 2 og 3 ytes i alminnelighet ikke
 5. Det er en billighetserstatning som ytes i ovennevnte tilfeller. Maksimal erstatning vil til enhver tid fastsettes av skolen i forhold til årlig budsjett

Revidert av skolesjefen 16. oktober 2001

Skolens retningslinjer

Erstatning for ødelagte briller (ref. punkt 2)

Hovedreglen er at briller erstattes fullt ut. Det er likevel satt noen betingelser:

 • Eleven (eventuelt elevens foresatte) som får ødelagt sine briller, skal umiddelbart ta kontakt med en av skolens ansatte. Den ansatte ved skolen skal skrive rapport om hendelsen.
 • Brillene skal repareres så sant det er mulig og økonomisk forsvarlig.
 • Originalkvittering fra optiker på reparasjon eller kjøp av nye briller, må fremlegges for at erstatningskrav kan fremmes.
 • Ved kjøp av nye briller skal innfatningen ikke være dyrere enn den som ble ødelagt. Skolen kan kreve attest fra optiker.
 • Erstatningsbeløpet for arbeid og innfatning kan ikke overskride kr. 1000. I tillegg kommer brilleglassene.
 • Skolen vil i hvert enkelt tilfelle avgjøre hvor stor erstatningen blir.

Erstatning for klær og sko (ref. punkt 3)

Dette er betingelsene for billighetserstatning:

 • Eleven som får ødelagt klær i undervisningen eller frastjålet yttertøy/sko i garderoben, skal umiddelbart ta kontakt med en av skolens ansatte. Den ansatte ved skolen skal skrive rapport om hendelsen.
 • Originalkvittering for innkjøp av nytt tøy må fremlegges for at erstatning kan fremmes.
 • Antatt kjøpsdato for det ødelagte/frastjålede tøyet må stå i søknaden.
 • Erstatningen vil ikke overskride 2/3 av nypris.