Oppegård kommune ved Frivilligsentralen og seniorsentrene i kommunen ønsker å engasjere seniorer i frivillige samfunnsoppdrag. Har du lyst og litt tid til overs, så trenger vi først og fremst seniorer til:

•    Frivillig for trivsel i skolegården
•    Hentetjeneste til felles middag på Toppenhaug seniorsenter
•    Reservebesteforeldre
•    Aktivitetsvenn

Tid og sted

Onsdag 13. juni kl. 17.00 i Kolben, 3. etg, ønsker vi velkommen til et uforpliktende informasjonsmøte. Servering av enkel mat, kaffe og kake.

Program for ettermiddagen:
Kl. 17.00:  Velkommen ved leder for Frivilligsentralen Ida Madeleen Moe og koordinator for Seniorsentrene Margrethe Otterholt Lillebø
Kl. 17.10:  Foredrag av Astrid Nøklebye Heiberg*
Kl. 17.50:  Informasjon om de ulike tilbudene
Kl. 18.15:  Mingling med bevertning

Astri Nøkkelby Heiberg.jpg
*Astrid Nøklebye Heiberg har bakgrunn som professor i psykiatri, og hadde sentrale verv i Høyre i 1980- og 1990-årene som leder i Høyrekvinners Landsforbund og stortingsrepresentant 1985–1989, forbruker- og administrasjonsminister i 1986. Heiberg var president i Norges Røde Kors 1993–1999. På 2010-tallet kom hun tilbake i politikken, og var statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet 2013-2016. Hun er den eldste representanten på Stortinget og den eldste fast møtende noen gang.