Det er mye vi kan påvirke i planen, men noe er vedtatt og kan ikke endres.

Hvorfor trenger vi en plan for grøntområder og offentlige rom?

Målet med planen er å sikre en helhetlig utforming av turveisystem, parker og torg, universell utforming og at ønsker fra tidligere høringer er tilstrekkelig tatt med i en helhetlig plan. Planen beskriver krav til kvalitet og utforming av de enkelte tiltakstypene.

Vi har fått mange innspill

I forbindelse med områdereguleringen for Kolbotn sentrum fikk kommunen mange innspill som handlet om grøntområder, møteplasser og liv i sentrum. Vi ønsker likevel flere synspunkter for å sikre at planen er i tråd med det innbyggerne vil.

Hva kan du gi innspill om nå?

Før politikerne skal behandle planen endelig, har du muligheten til å si din mening. Fristen for å sende oss innspill er 26. april.

Du kan gi innspill om

  • planen i sin helhet
  • Rådhusparken (innhold, ikke eierskap)
  • øvre og nedre torg
  • bryggeområdet
  • nærområde 1

Slik sender du innspill

Send innspillet på e-post til: postmottak@oppegard.kommune.no

Merk henvendelsen med saksnummer: 18/7037           

Du kan også levere innspill på rådhuset.

Trenger du mer informasjon?

Du kan bli med på en rundtur i denne presentasjonen:

Grøntplan – presentasjon 

Her kan du lese alle detaljene i planen:

Plan for grøntområder og offentlige rom