Når kan du stemme?

Forhåndsstemmeperioden utenriks starter 1. juli og avsluttes fredag 30. august.

På Svalbard bestemmer Sysselmannen hva som er fristen for å forhåndsstemme.

Du er selv ansvarlig for å stemme så tidlig at stemmen kommer frem til riktig kommune innen dagen etter valgdagen, det vil si tirsdag 10. september kl. 17.00. Husk derfor å stemme så tidlig at stemmen kommer frem i tide med normal postgang.

Har du bodd i utlandet i mer enn 10 år?

Hvis du ikke har bodd i Norge de siste 10 årene før valgdagen, må du søke om å bli innført i manntallet. Søknaden om å bli innført i manntallet skal inneholde en erklæring om at du fortsatt er norsk statsborger. Departementet trykker et eget søknadsskjema på omslagskonvolutten for forhåndsstemmegivning utenriks, men søknaden kan også sendes i eget brev.

Kravet om registrering i manntallet gjelder ikke ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand.

Hvor og hvordan kan du forhåndsstemme?

Du kan forhåndsstemme fra utlandet på to måter:

1.         På de fleste norske utenriksstasjoner

Utenriksstasjoner kan være ambassader, generalkonsulater og konsulater, og hos stemmemottakere oppnevnt av Sysselmannen på Svalbard og av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

2.         Med brevstemme

Hvis du ikke har mulighet til å oppsøke et stemmemottak for å stemme, kan du stemme med brev.

Bruk et blankt ark og skriv

  • hvilket valg det gjelder (kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019)
  • navnet på partiet du ønsker å stemme på

Legg arket i en konvolutt og lim den igjen. Legg denne konvolutten i en ny konvolutt.

På den siste konvolutten (omslagskonvolutten) skriver du:

  • navnet ditt
  • din siste adresse i Norge
  • fødselsdato og personnummer (11 siffer)
  • tid og sted for stemmegivningen
  • underskrift – bruk signatur

Ta kopi av godkjent legitimasjon. Legg kopi av legitimasjonen og omslagskonvolutten i en ny konvolutt og send den til:

Valgstyret i Nordre Follo kommune, Postboks 510, NO-1411 Kolbotn, Norway

Merk: Står du ikke innført i manntallet, kan du sende søknad om å bli innført i manntallet sammen med stemmegivningen. Du legger søknaden sammen med omslagskonvolutten i konvolutten. Husk at konvolutten må være frankert.