Forslagsstiller Lienga 4 AS c/o Ferd Eiendom, på vegne av grunneiere i næringsparken, har søkt Oppegård kommune om en mindre endring i reguleringsplanen. Forslagstiller har sendt ut forhåndsvarsel av endringen ved brev 15.11.2018. Det har kommet inn 4 merknader.

Rådmannen har vurdert forslag til endringen og innkomne forhåndsmerknader, og mener at kriteriene for å behandle endring av reguleringsplan etter en enklere prosess er oppfylt. Forslag til endringen sendes dermed på begrenset høring i tråd med plan- og bygningsloven § 12-14.

Her er dokumentene

Forslag til vedtak om mindre reguleringsendring  

  1. Gjeldende reguleringsbestemmelser, vedtatt 10.12.2012 
  2. Forslag til reviderte reguleringsbestemmelser, med endringer i rødt, revidert 08.11.2018 
  3. Planbeskrivelse, datert 28.01.2019 
  4. Trafikkanalyse, datert 08.03.2018 
  5. Gangforbindelser Mastemyr-Lienga, datert 19.09.2017 
  6. Vurdering av geometri i kryss Trollåsveien x Lienga/Mellomåsveien, datert 27.04.2018 
  7. Innkomne merknader til forhåndsvarselvarsel om mindre reguleringsendring  
  8. Forslagstillers kommentarer til innkomne merknader 

Har du spørsmål?

Vil du vite mer om planarbeidet, kan du kontakte Samfunnsutvikling på telefon: 66 81 90 90 eller e-post: samfunnsutvikling@oppegard.kommune.no.

Du kan si din mening

Du kan sende innspill via våre nettsider under Høringssvar eller per post til Oppegård kommune, Samfunnsutvikling, postboks 510, 1411 Kolbotn. Merk høringssvaret med saksnummer 19/153.

Fristen for innspill er 14. mars 2019.