Husk at du alle hverdager alltid skal forsøke å ringe din fastlege først for å få en akutt-time. 

Åpningstiden for daglegevakten i Oppegård kommune ble endret fra 20. mai ved at kommunen har inngått avtale med Ski kommunale fastlegekontor mellom kl. 07.00–08.00 og kl. 16.00–19.00. Ski kommunale fastlegekontor holder til ved Ski sykehus (inngang, se illustrasjon).

Det betyr at fastlegene i Oppegård har daglegevakt, som de alltid har hatt, men nå fra kl. 08.00–16.00 alle hverdager. Follo legevakt er også på Ski sykehus (hovedinngangen) og de har legevakt fra kl. 18.00–07.00, pluss helger og helligdager.

Bakgrunn for endringen

Oppegård kommune har hatt en avtale med fastlegene siden 1999 om daglegevakt. Ordningen har fungert meget tilfredsstillende og gitt våre innbyggere et lokalt daglegevakttilbud alle hverdager i tidsrommet 07.00–19.00. Nå påvirker ulike forhold forsvarligheten og kvaliteten av denne ordningen med blant annet endrede kompetansekrav for leger i vakt og helsepersonell i vakt.

Ski fastlegekontor

Her har leger og helsepersonell fått opplæring i håndtering av akuttmedisin og de har økt sin kompetanse på håndtering av ulike vold og trusselsituasjoner i tråd med nye lovkrav. Legekapasiteten på Ski kommunale legekontor økes i forbindelse med endringen.

Legevakt for alle, men ikke for alt
For at du skal få rett type hjelp ønsker vi at du ringer før du kommer til legevakten.