Oppegård kommune arbeider med å kartlegge, overvåke og forbedre drikkevannsnettet for å redusere vannlekkasjer. Et av tiltakene er å redusere vanntrykket i områder som har for høyt trykk. Slik reduserer vi vannlekkasjer og forlenger levetiden til vannledningsnettet.

Hva betyr trykksenkning for deg som innbygger?

Trolig vil du ikke merke noe til trykksenkningen, og alt vil fungere som før. Du vil fremdeles få nok vann med samme gode kvalitet, men med lavere trykk.

Hvis du får mindre vann i kranen

Hvis du får vesentlig mindre vann ut av kranen, kan det skyldes gjengroing eller lekkasje på din private vannledning. Kontakt driftsavdelingen ved vann og avløp før du kontakter rørlegger.

Brannvannsdekning

Brannvesenet kan fortsatt hente ut samme mengde vann som før.

Hvis du har privat sprinkleranlegg

Det er tilstrekkelig vannmengde for sprinkleranleggene, men i noen tilfeller kan endring i vanntrykket gjøre det nødvendig med noen tiltak på sprinkleranleggene for at de skal fungere som planlagt. Dette er du som eier ansvarlig for.

Kartet nedenfor viser hvilket område som blir berørt.

Kontaktinformasjon

Drift vann og avløp, tlf. 66 81 90 90 eller e-post til Virksomhet UTE.

Lavt trykk Vann og avløp.jpg