I løpet av høsten skal innbyggere, næringsliv, frivillige, barn og unge være med å lage visjonen for Nordre Follo kommune. Vi vil gjerne høre din mening og du kan bidra på flere måter.

Les mer på nettsidene for Nordre Follo kommune.