- Det er ingen hvilepute for oss at vi ligger høyt på rangeringen, sier ordføreren. Vi har noen områder vi kan bli bedre på.

Kommunebarometeret er en sammenligning av landets kommuner, basert på til sammen 126 sentrale nøkkeltall. Tallene er i all hovedsak hentet fra Statistisk sentralbyrås KOSTRA-database pluss en del andre offentlige statistikker. Rangeringen for 2016 er basert på 2015-tall.

Hvorfor rangere?

Kommunal Rapport skriver at hensikt med å rangere norske kommuner er at lokalpolitikere skal kunne få et oversiktlig og uhildet bilde av hvordan kommunen driver. Det er utrolig vanskelig å finne fram i talljungelen, derfor rangerer vi og gir karakterer – for å gjøre bildet lettere å lese.

For hvert nøkkeltall i de ulike grupper gjøres en rangering av kommunene fra topp til bunn og for enkelte av nøkkeltallene er det ulike meninger i Kommune-Norge om hva som er «beste resultat».

Topplassering på grunnskole

Rapporten forteller at kommuner som havner på toppen av barometeret har generelt klart flere god plasseringer enn andre. Men det er ikke slik at enkelte kommuner er i toppen på alle områder. I snitt har en kommune like mange god plasseringer som svake plasseringer. Det er den totale miksen som avgjør plasseringen.

Det er topplasseringen innen grunnskolen som løfter Oppegård nær toppen av tabellen. Når det gjelder miljø og ressurser gjør vi det også godt. Innen barnevern, sosialtjeneste, økonomi og kostnadsnivå er vi blant topp 100 i hver av disse sektorene.

Ikke gode på alt

De områder vi gjør en svak plassering er på barnehage og eldreomsorg. Noe av det som trekker ned for barnehage er lavere bemanningen sammenlignet med de beste. Rapporten bemerker også at bemanningen er lavere jo større kommunen blir.

På eldreomsorg har mange kommuner langt høyre andel ansatte med fagutdanning og kommunen har også litt få plasser til demente.

Jobber for å bli bedre

Thomas Sjøvold forteller at mange av de områder vi ikke får toppkarakter er områder vi jobber intenst for å forbedre. Å utdanne fagarbeider er ikke gjort i en fei, men det foregår en utstrakt opplæring og videreutdanning innen helse og omsorg. Det samme gjelder områder som påvirker barn.

Jeg vil likevel berømme ansatte i kommunen som står på for å levere de beste tjenester til våre innbyggere.

Dette er vi målt på   

 • Grunnskole                                         
 • Eldreomsorg               
 • Barnevern                   
 • Barnehage                  
 • Helse                          
 • Sosialtjeneste
 • Kultur
 • Økonomi
 • Kostnadsnivå
 • Miljø og ressurser
 • Saksbehandling
 • Vann, avløp og renovasjon