Vi har i lengre tid prøvd å jage elgene ut i skogen. Dyrene har dessverre kommet tilbake flere ganger. Derfor måtte vi skadefelle den aggressive elgkua.

Det er forbudt å legge ut mat og saltsteiner

Nå er det veldig viktig at folk tar hensyn til forbudet mot å fore dyrene eller legge ut saltstein til de to kalvene som er igjen. Hvis folk fortsetter med å gå for nær, kan det bli nødvendig å avlive også disse to. Det vil vi helst unngå.

Følg med når du er på skogstur

Går du på tur i skogen, følg godt med! Ikke bruk ørepropper eller se ned i mobiltelefonen. Bruk øyne og ører hele tiden. Hold god avstand, minst 50 meter, hvis du møter på en av elgkalvene. Gå gjerne bak et tre eller trekk deg rolig tilbake.