Elgen trenger mye ro for å tygge drøv og fordøye den tungt fordøyelige plantekosten. På dagtid ligger den gjerne stille i et fredelig hjørne av en hage, mens den er mer aktiv om natten. 

Hvordan forholder du deg til elgen?

Snakk med barna om hvordan de bør oppføre seg hvis de møter eller ser elg. Da er de forberedt på hva de kan gjøre hvis de møter en elg uten voksne til stede. 

  • Elgen må få være mest mulig i fred. Hold god avstand – minimum 50 meter.
  • Hold hunden i stramt bånd og på god avstand fra elgen. 
  • Barn bør også holdes på betryggende avstand og ikke lage mye støy. 
  • Ikke legg ut mat til elgen eller annet vilt. Det kan forlenge elgens opphold i bebyggelsen og øke faren for uheldige situasjoner.

Elg kan være farlig

Elger er store dyr som vi skal ha respekt for. Det kan oppstå farlige situasjoner både i trafikken og hvis en elg føler seg truet av folk eller hunder som kommer for nær. 

Tilbake til skogen?

Hvis elgen ikke finner veien tilbake til skogen på egen hånd, vurderer vi om det er nødvendig med tiltak. Vi følger med på situasjonen løpende og ber om at folk tar hensyn. Hvis det oppstår akutte situasjoner, kan du kontakte Viltvakta på telefon 66 81 89 00.