Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen er en nasjonal, nettbasert spørreundersøkelse som er obligatorisk for elever på 7. og 10. trinn. Her kan elevene gi sin vurdering av skolen anonymt. Hensikten er at elevene skal kunne påvirke sin opplæringssituasjon og si sin mening om forhold som er viktige for å lære og trives.