Elevrådet består av 9 elever fra 5. - 7.-klasse, og representantene er valgt av klassene.

Elevrådet arrangerer blant annet fotballturnering, kantine, Unicef-runden og liknende, altså noe som elevene liker.

Fra hver skole deltar tre elevrepresentanter valgt fra elevrådet i Barn og unges kommunestyre (BUK). Der blir det diskutert/bestemt saker som har med unge i kommunen å gjøre. BUK har møter 2 ganger i året, og ledes av ordføreren. I tillegg sitter leder og nestleder i skolens Samarbeidsutvalg (SU).

Det å være med i elevrådet er interessant og lærerikt, og man får være med å gjøre mye spennende for å forbedre skolen slik at den er et best mulig sted for alle.

Ansvarlig lærer for elevrådet er faglærer Bente Nord.

 

Elevrådet skoleåret 2017/2018

Gruppe Representant (verv) Vara
5A Una Stenbråten Harildstad Kim Birkholm Mcauly                                
5B Samuel Rosenvinge Nygaard Julie Jakobsen
5C Brage Tomten  Mathilde Halvorsen
6A Vegard Gut Martine Johnsen
6B Leah Sophie Hugin Hermine Rindalsholt Korslund
6C Åse Ulleberg Ian Finstad
7A Sigurd Frøseth (BUK-representant) Agnes b. Øybø
7B Ingrid Amalia Johannessen Ørmen (Leder) Martine Nord
7C Viljar Kregnes Valbo (Nestleder) Tobine Wangsvik