Klasse      Tillitsvalgt                 Rolle Vara
8A Anders Vogt                             Joachim Lyse Hørthe
8B Henrik Pettersen Dahl-Hansen                     Ian Jörnberger Finstad  
8C Aurora Riseng   Rebekka Myre Saxlund                   
9A Oscar Kronborg   Kaia Pedersen
9B Ingrid Amalia Ørmen Sekretær Ingrid B. Fredheim
9C Simon Stordahl   Martine Nord
10A Anine Johnsen Nestleder Sivert M. Lunde
10B Noah R. Korslund   Mai P. Lac
10C Emma Dybsjord Leder Siren J. Mork

Koordinator for elevrådsarbeid: Ingrid Kvammen.

Elevrådet består av en tillitsvalgt fra hver klasse, som blir koordinert av en lærer som hjelper og følger opp Elevrådet.

Hellerasten verdsetter elevmedvirkning høyt. Vi har ved oppstart av skoleåret en bevisst og aktiv plan for å få frem gode tillitsvalgte. Prosessen går over et par dager og består av motivasjon, nominasjon, fremføringer og agitasjon fra de nominerte, og til slutt endelig valg i klassen. Elevrådet har et eget rom.

Rektor holder seminar med Elevrådet to ganger i året. Hver skolestart arrangerer Oppegård kommune en opplæringsdag for alle elevtillitsvalgte i Oppegårdskolene. Opplæringen skjer i kommunestyresalen.

Elevrådet er representert i skolens SU og SMU og i kommunens Ungdomsråd og i BUK (Barn- og unges kommunestyre). BUK er en gang på høsten og en gang på våren.