Klasse      Tillitsvalgt                 Rolle Vara
8A Amalie Kofoed-Steen                             Kaia Pedersen
8B Patrik Clausen   Jonatan Refsnes Moberg
8C Agnes Brandstrup Øybø    Martine Nord 
9A Sivert Magnussøn Lunde    Anine M. Johnsen 
9B  Stian Solberg    Martine Bjørhei Sjøvall 
9C Tolga Aydan Mehmed    Camilla Håkonsen 
10A Nora E. Martinsen  Nestleder Sondre S. Jöves 
10B Marianne E. Vemer  Leder David M. Grønli 
10C Noah Sturm    Nadeem Ahmed 

Koordinator for elevrådsarbeid: Ingrid Kvammen.

Elevrådet består av en tillitsvalgt fra hver klasse, som blir koordinert av en lærer som hjelper og følger opp Elevrådet.

Hellerasten verdsetter elevmedvirkning høyt. Vi har ved oppstart av skoleåret en bevisst og aktiv plan for å få frem gode tillitsvalgte. Prosessen går over et par dager og består av motivasjon, nominasjon, fremføringer og agitasjon fra de nominerte, og til slutt endelig valg i klassen. Elevrådet har et eget rom.

Rektor holder seminar med Elevrådet to ganger i året. Hver skolestart arrangerer Oppegård kommune en opplæringsdag for alle elevtillitsvalgte i Oppegårdskolene. Opplæringen skjer i kommunestyresalen.

Elevrådet er representert i skolens SU og SMU og i kommunens Ungdomsråd og i BUK (Barn- og unges kommunestyre). BUK er en gang på høsten og en gang på våren.