Hver skole er i følge opplæringsloven, pliktig til å opprette et elevråd. Elevrådet skal jobbe for å skape et sosialt fellesskap, utvikle arbeids- og læringsmiljøer og sikre at elevenes rettigheter ivaretas.

Alle grunnskoler med 5. - 7. og 8. - 10. årstrinn skal ha et elevråd med representanter for elevene. Det er ingen begrensning i hvilke saker elevrådet kan ta opp. I hovedsak er det saker som angår skole-, lærings- og arbeidsmiljø samt velferdsinteresser. Elevrådet kan uttale seg i alle saker som angår skolen. Loven gir ikke rådet noen myndighet til å ta bindende avgjørelser. Fordi elevrådet representerer alle elever ved skolen er vedtak her er et uttrykk for elevenes vilje. Rektor vil derfor ta hensyn til elevrådenes vedtak i de fleste tilfeller.

Elevrådet skoleåret 2018/2019
 

Klasse Representant  Verv
5A Oda Marie  
5B Amélie  
5C Glen Adam BUK-representant
5D Linnea T  
6A Filip  
6B Malene Nestleder
6C Hussain Vara BUK-representant
6D markus  
7A Thomas Elevrådsleder
7B Birk  
7C Mikkel  

Kontaktlærer elevrådet

Eivind Aas Bergsjø
Undervisningsinspektør
E-post:  eivind.aas.bergsjo@oppegard.kommune.no