Elevrådet blir valgt for hvert skoleår og har representanter fra alle klasser og baser. Elevrådet har ca ett møte i måneden hvor man jobber med innmeldte saker og forberedelser til Barne og unges kommunestyre (BUK). Ballkomiteen på skolen har også utspring i representantene på 10t i elevrådet.

Skolen jobber for å ha et aktvit og kreativt elevråd.