Det er én sak til behandling:

Rådmann Anne Skau er innstilt i stillingen som fylkesrådmann i Østfold fylkeskommune. Hun vil takke ja til stillingen hvis fylkestinget følger innstillingen fra administrasjonsutvalget.

Ordføreren ønsker å diskutere den videre prosessen.

Se Møtekalender