Du må holde hunden i bånd overalt utendørs slik at den ikke skader eller jager hjortevilt. Det er ikke nok å ha hunden «under kontroll». 

Kulde, is og mye løs snø gjør det vanskelig for dyrene, særlig rådyrene, å bevege seg rundt og skaffe mat. Dermed blir de svakere, og det kan få fatale følger hvis løse hunder jager dem.

Den ekstraordinære båndtvangen er fastsatt av Oppegård kommune 13. februar 2018, med hjemmel i kommunal forskrift av 16. mars 2005. Lovbrudd kan straffes etter hundeloven §§ 10, 14c og 28.

God tur – med hunden i bånd!

Oppegård kommune
rådmannen