Skriftlig eksamen

Skriftlig eksamen er en sentralt gitt eksamen. Avgangselever blir trukket ut i ett fag til skriftlig eksamen (norsk, engelsk eller matematikk) Vi arrangerer skriftlig eksamen i alle tre fag. 

Datoer for og informasjon om eksamen for avgangselever (udir.no)

Muntlig eksamen

Muntlig eksamen er en lokalt gitt eksamen. Avgangselever blir trukket ut i ett fag til muntlig eksamen. Regler for lokalt gitt eksamen (udir.no)

 

Utvidet tid på skriftlig eksamen

Det er mulighet for tilpasninger ut fra egne særskilte behov. En type tilpasning er "utvidet tid" (f.eks. å ha mulighet til en time ekstra utover de ordinære fem timene).

For elever med individuell opplæringsplan vil rektor automatisk vurdere om det blir gitt mulighet for ekstra tid. Da trenger ikke foresatte søke.

For alle elever gjelder muligheten for å søke om utvidet tid av medisinske grunner. Vi vet at eksamen er midt i pollensesongen og at enkelte elever har allergier eller astma, og derfor kan bli forhindret i å jobbe effektivt.

Søknad om utvidet tid med begrunnelse i medisinske årsaker, må inneholde en legeattest.
 

Syk på eksamensdagen 

Organisering og gjennomføring av eksamen følger formelle retningslinjer. 

Er eleven syk på selve eksamensdagen, må foresatte gi beskjed til skolen før eksamen starter. Videre må legeattest leveres skolen i løpet av eksamensdagen. Det er ikke tilstrekkelig med vanlig melding fra foreldre.