Informasjon om tilrettelegging på eksamen

Søknad om tilrettelegging på eksamen

Regler og rettledning for elever på eksamen i grunnskolen

På 10. trinn i grunnskolen skal elevene trekkes ut til

  • en sentralt gitt skriftlig eksamen i ett fag 
  • en lokalt gitt muntlig eksamen

Det er kommunen som trekker hvem som skal opp i hvilke eksamener.

Eksamen skriftlig (nasjonal dag):

Kunngjøring av trekk tirsdag, 14. mai 2019 kl. 09.00

Fellessensur tirsdag 18. juni 2019

Fagdag matematikk: 15. mai

Eksamen matematikk: 16.mai

Norsk forberedelsesdag: 20.mai

Eksamen norsk hovedmål:21.mai

Eksamen norsk sidemål:22.mai

Engelsk forberedelsesdag: 23.mai

Eksamen engelsk: 24.mai

Tidligere eksamensoppgaver, eksamensveilledninger og eksempeloppgaver

Passord for å komme inn på tidligere eksamensoppgaver får du hvis du henvender deg til skolen

Eksamen muntlig: 

Torsdag 6. juni 2019

Informasjon om eksamen fra utdanningsdirektoratet

Offentliggjøring standpunkt: Onsdag 29. mai. Klagefrist tirsdag 11. juni

Orientering om retten til å klage på standpunktkarakter