Informasjon om tilrettelegging på eksamen

Søknad om tilrettelegging på eksamen

Regler og rettledning for elever på eksamen i grunnskolen

 

Eksamen skriftlig (nasjonal dag):

Kunngjøring av trekk tirsdag, 14. mai 2019 kl. 09.00

 

Fellessensur onsdag 19. juni 2019

Matematikk: 16.mai

Norsk forberedelse: 20.mai

Norsk hovedmål:21.mai

Norsk sidemål:22.mai

Engelsk forberedelse: 23.mai

Engelsk: 24.mai

 

Eksamen muntlig: 

Torsdag 6. juni 2019

MERK: Alle elever kommer opp i ett muntlig fag.

Informasjon om eksamen fra utdanningsdirektoratet

Tidligere eksamensoppgaver, eksamensveilledninger og eksempeloppgaver

 

Orientering om retten til å klage på karakterer, grunnskole