Barnehagen har store og luftige lokaler over tre plan, og et stort og variert uteområde som grenser til skogen med flotte turområder og utsikt til Gjersjøen. Myrvoll stasjon ligger 10 minutter unna.

Ansatte

Ekornrud barnehage har en stabil personalgruppe. Vi har mange med lang erfaring fra arbeid i barnehage. Andre har mindre erfaring, men bidrar til gjengjeld med nytenkning. Av yrkesgrupper har vi barnehagelærere, barnevernspedagog, sykepleier, barnepleier, fagarbeidere og assistenter. Vi er fleksible og hjelper hverandre ved behov på tvers av avdelingene. Vi er opptatt av at alle skal trives og ha en fin dag på jobben. 

Vårt pedagogiske arbeid

I Ekornrud barnehage er vi opptatt av å se hvert enkelt barn hver dag ved at vi lytter, bekrefter og følger barnets initiativ gjennom handling og språk. Humor og glede er viktig for oss, noe som vi ønsker skal gjenspeiles i daglige situasjoner, i omsorg, lek og læring. Barna skal lære å ta vare på hverandre ved å observere hvordan vi voksne møter mennesker vi omgås med. Vi er også opptatt av barnets mestringskompetanse. Mestring er viktig i utviklingen av selvfølelsen og motivasjonen til barna. Føler barnet at det lykkes i en situasjon, gir dette mestringsfølelse. Ved at vi tar utgangspunkt i barnets sterke sider og gir realistiske utfordringer tilpasset deres utviklingsnivå, vil barnet oppleve mestring og positiv selvfølelse. I vårt pedagogiske arbeid bruker vi trygghetssirkelen som arbeidsmetode. Den voksne er den trygge basen som gir trygghet, støtte og motivasjon slik at barnet kan utforske.

Satsingsområde 2019

Satsningsområde for 2019 er Livsmestring og helse gjennom friluftsliv og utelek.
Samfunnet er i stadig endring. Personalet i barnehagen skal legge til rette for at barn skal mestre både dagen idag og dagen imorgen.Vi ønsker å jobbe med hva barna trenger for å oppleve at de mestrer sitt eget liv i fremtiden.

Vi skal konsentrere oss om fire områder:

  • trygghet og tilknytning
  • lære å regulere følelser
  • oppleve vennskap og fellesskap
  • friluftsliv og utelek

Visjon

Visjonen til Ekornrud barnehage er: ”Gode, glade dager i gode barnehager. Humor og glede, Ekornrud er stedet!”