- De eldste barna i Ekornrud barnhage ble utfordret til å tegne nytt kommunevåpen for Nordre Follo, forteller virksomhetsleder Inger Ugland Haugen. Med hjelp fra pedagogisk Leder Tonje Vinje (bildet under) har barna fått litt av bakgrunnen til at to kommuner skal bli til en.

Ekornrud barnehage kommunevåpen tegninger1.jpg

Om de ikke skjønte helt hva som skal skje når to kommuner skal bli til en kommune er ikke så veldig viktig nå, men flere av barna hadde fått med seg at den nye kommunen skal hete Nordre Follo. Noen av barna mente at Nordre Kolbotn var et bedre navn.

- Fortsatt fin kommune å bo og leke i

I full konsentrasjon med fargeblyanter og tegneark med tomme kommunevåpenmaler ble det ene forslaget etter det andre tegnet ferdig. Mye farger og dyr preget forslagene og seksåringene var opptatt at det fortsatt skulle være en fin kommune å bo og leke i.

Ekornrud barnhage sender inn sine forslag til konkurransen og de er blitt enig om at hvis de vinner så er det barnehagen som får pengepremien til felles glede for barna.

Nesten sytti forslag er kommet inn

Konkurransekomiteen har allerede fått inn nesten sytti forslag til hvordan Nordre Follos kommunevåpen kan se ut.

Send inn en tegning eller beskriv en idé for et nytt kommunevåpen. De beste forslagene blir premiert og vinnerforslaget blir kommunens nye offisielle kjennemerke. 

Slik deltar du i konkurransen

  1. Tegn et våpenskjold så stort som mulig på et A4-ark.
  2. Fyll ut våpenskjoldet med motivet du mener bør symbolisere kommunen. 
  3. Forslaget kan være en skisse. En komite vurderer ideen.
  4. Arket/filen/bildet av tegningen må ikke inneholde tekst. Vi må kunne presentere forslaget alene og anonymt. Elektroniske bidrag bør være i PDF.
  5. Skriv en kort tekst som beskriver og begrunner forslaget ditt.
  6. Send forslag, begrunnelse og kontaktinformasjon (navn, adresse, telefonnummer og e-post) til: kommunevapen@nordrefollo.kommune.no

Du kan sende flere forslag, men du må sende hvert forslag for seg.

Fristen for å sende inn forslag er 1. september 2018.

Hvordan plukke ut en vinner?

Når fristen er ute vil en egen komite plukke ut og rangere ti alternativer. Disse blir grafisk utformet av elever ved Drømtorp videregående skole. Etterpå blir innbyggerne bedt om å stemme fram de tre beste alternativene. Til slutt vil fellesnemnda velge en vinner. Komiteen vil behandle alle forslagene anonymt helt til vinnerne blir offentliggjort.

I komiteen/juryen er representanter fra ulike politiske partier fra begge kommuner og to representanter fra Ungdomsrådet i Oppegård og to representanter fra Barne- og ungdomsrådet i Ski.

Mer informasjon

Mer om hvordan utforme kommunevåpenet til Nordre Follo kommune, finner du på nettsiden til www.nordrefollo.no. Her kan du også laste ned to maler til bruk for designe nytt kommunevåpen.