Det offisielle eiendomsregisteret (matrikkelen) og tinglysingsregisteret for fast eiendom (grunnboken) stenger en kort periode ved slutten av året. Det kan påvirke tidspunktet for matrikkelføring og tinglysing av eiendomsendringen.

  • Det offisielle registeret for eiendom er stengt for all oppdatering fra 13. desember 2019 kl. 18 til utløpet av 1. januar 2020 (totalt 9 virkedager).
  • Tinglysingsregisteret for fast eiendom er stengt for all oppdatering fra 27. desember 2019 kl. 20 til utløpet av 1. januar 2020 (totalt 1 virkedag).

Hvorfor stenger registrene?

Kartverket stenger registrene midlertidig for å

  • sikre at kommune- og regionendringene blir ivaretatt i matrikkel og grunnbok når reformene trer i kraft fra 1. januar 2020
  • redusere risiko og sikre kvalitet for 110 millioner dataendringer i matrikkel og grunnbok
  • redusere risiko ved digital flytting av 3,6 millioner innbyggere til nye kommuner eller regioner
  • sikre at andre registereiere får tid til å forberede sine systemer med data fra matrikkel og grunnbok

Hva betyr det for deg?

Ingen av landets kommuner kan gjøre registreringer i matrikkelen i perioden den er stengt. Det betyr blant annet at du ikke kan endre eksisterende eller etablere nye eiendommer, adresser eller bygninger.

Saker som krever registrering i matrikkelen før tinglysing, kan ikke sendes til tinglysing i denne perioden. Det blir ingen føring av konsesjon i matrikkelen, og heller ingen tinglysing i perioden grunnboken er stengt.

Saksbehandlingsfristene etter matrikkelloven og eierseksjonsloven løper ikke i denne perioden.

Vil du vite mer?

Les mer om kommune- og regionreformene på Kartverkets nettsider:

Kartverket