Forhandlingene varsles i henhold til plan- og bygningsloven § 17-4, første ledd.

Bidrag til offentlig infrastruktur

Gjelder bidrag til opparbeidelse av offentlig infrastruktur knyttet til utviklingen av området. Forhandlingene gjelder bidrag til ny overgangsbru over til Oppegård stasjon og etablering av nytt fortau langs Durendalveien.

Innspill til forhandlingene

Du kan sende innspill til forhandlingene om utbyggingsavtale via kommunens nettside under Høringssvar eller per post til Oppegård kommune, Samfunnsutvikling, postboks 510, 1411 Kolbotn. Merk uttalelsen med saksnummer 18/109.

Har du spørsmål?

For spørsmål om utbyggingsavtalen kan du ta kontakt med Samfunnsutvikling på tlf. 66 81 90 90 eller e-post til Samfunnsutvikling. Du kan også kontakte saksbehandler Ane Tingstad Grav på tlf. 920 12 168 eller e-post til Ane Tingstad Grav.

Fristen for å sende innspill er 9. februar 2018.


Durendalveien1_Utbyggingsavtale.jpg