Vår dypeste medfølelse og tanker går i dag til famile og nærmeste kolleger.

 

Lars Henrik Bøhler
Konst. rådmann