Digital post er langt sikrere, raskere og mer miljøvennlig enn papir. Viktige dokumenter blir trygt oppbevart og er tilgjengelige for deg, hele døgnet.

Sensitiv informasjon

Med en digital postkasse får du brev med vedtak, helseopplysninger eller annen sensitiv informasjon. Det offentlige kan ikke bruke vanlig e-post til å sende slik informasjon.

Oppegård på topp

Oppegård kommune ligger per 4. november helt på topp blant landets kommuner blant innbyggere over 15 år, som har valgt seg digital postkasse.

Eksempler på hva kommunen sender

  • Generelle svar på henvendelser til kommunen
  • Svar fra Byggesak
  • Brev til foresatte fra skolen (vedtak)
  • Svar på spørsmål om vei, trafikk, trefelling med mer

Etter hvert vil flere av kommunens tjenester benytte digital post som kommunikasjonskanal.

Slik skaffer du deg en digital postkasse:

  • Finn fram din elektroniske ID (e-ID), for eksempel din BankID
  • Velg enten Postens Digipost eller e-Boks
  • Følg instruksjonene fra e-Boks eller Digipost for å opprette postkasse

Du mottar så en SMS fra Difi som bekrefter ditt valg av postkasse. 

Du kan reservere deg mot å bruke digital postkasse, ved å ringe tlf. 800 30 300, eller se www.norge.no

Altinn

Altinn vil bli brukt parallelt med digital postkasse i en periode fremover. Et eksempel er selvangivelsen, som du fortsatt finner i Altinn.