Målet med reguleringen er å tilrettelegge for boligbebyggelse i tråd med småhusplanen. Bebyggelsen skal ha en relativt lav utnyttelse og ivareta områdets småhuskarakter med plass til grønne hager og vegetasjon. Det vil kunne bygges en enebolig eller en tomannsbolig på tomten. Reguleringen avklarer også byggegrenser og adkomst, og sikrer at tomten utnyttes på en god måte.

1-Mellomasen_annonse_plankart.jpg

Her finner du dokumentene

Du har rett til å klage

Hvis du ønsker å klage på vedtaket og eventuelt kreve innløsning, er fristen 15. november 2019. Merk klagen med saksnummer 18/3987.
Send klagen til Oppegård kommune, Samfunnsutvikling, postboks 510 1411 Kolbotn, eller på e-post til Oppegård kommune .

Har du spørsmål?

Vil du vite mer om planen eller vedtaket, kan du kontakte Samfunnsutvikling på tlf. 66 81 90 90 eller e-post til Samfunnsutvikling. Du kan også kontakte saksbehandler Jon Fjellstad på telefon: 66 81 99 45 eller på e-post: