Formålet

Målet med reguleringen er å utvikle planområdet i Kolbotnveien 45-47 til boliger i tråd med områdereguleringsplan for Kolbotn sentrum. Planen legger til rette for ca. 44 leiligheter. Kantorbekken skal åpnes og det skal opparbeides en offentlig turvei langs bekken.

Gang- og sykkelvei langs planområdets østre grense og langs Kolbotnveien skal utbedres og videreføres.

Her er dokumentene

 1. Varslingsbrev til offentlig ettersyn 
 2. Saksfremlegg – første gangs behandling av planforslaget 
 3. Reguleringskart 
 4. Reguleringsbestemmelser 
 5. Planbeskrivelse
 6. Landskapsplan 
 7. Illustrasjonsunderlag 
 8. Rapport «Kantorbekken boligpark» av Dronninga Landskap 
 9. Rapport «Plan for Kantorbekken»
 10. Mottatte merknader til oppstartsvarsel 
 11. Forslagsstillers kommentarer til innkomne merknader 
 12. Risiko og sårbarhetsanalyse
 13. Trafikknotat 

Du kan også se planforslaget i resepsjonen på rådhuset og i biblioteket i Kolben.

Har du spørsmål?

Vil du vite mer om planarbeidet, kan du kontakte Samfunnsutvikling på tlf. 66 81 90 90 eller e-post: Samfunnsutvikling. Du kan også kontakte saksbehandler Kristine Klavina på tlf. 66 81 91 21 eller e-post: Kristine Klavina.

Du kan si din mening

Du kan sende innspill via våre nettsider Høringssvar eller per post til Oppegård kommune, Samfunnsutvikling, postboks 510, 1411 Kolbotn. Merk høringssvaret med saksnummer 18/4965.

Fristen for innspill er 18. januar 2019.