Målet med reguleringen er å legge til rette for utvidelse av Kolbotn skole og bygging av fler-idrettshall.

Høring Kolbotn skole 2019 Planområdet.jpg

Her er dokumentene

Illustrasjonsplan  
Planbeskrivelse  
Reguleringsbetstemmelser  

Merk: De tre dokumentene er oppdatert og endret fra de som ligger i sakspapirene.

Du finner de øvrige dokumentene under Sak 1/2019 i Utvalg for miljø og plan.

Du kan også se planforslaget i resepsjonen på rådhuset og i biblioteket i Kolben.

Har du spørsmål?

Vil du vite mer om planarbeidet, kan du kontakte Samfunnsutvikling på telefon: 66 81 90 90 eller e-post: Samfunnsutvikling. Du kan også kontakte saksbehandler Anna Lina Toverud på telefon 66 81 90 90 eller e-post til Anna Lina Toverud.

Du kan si din mening

Du kan sende innspill via Høringssvar eller per post til Oppegård kommune, Samfunnsutvikling, postboks 510, 1411 Kolbotn. Merk høringssvaret med saksnummer 18/7474.

Fristen for innspill er 21. februar 2019