Målet med detaljreguleringen er å tilrettelegge for ca. 550 boliger og et lokalsenter på Trelasttomta ved Myrvoll stasjon.

Berørte parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage på reguleringsvedtaket innen tre uker.

Frist for merknader var 24. desember 2015.

Her kan du se dokumentene i vedtaket om Detaljregulering for Trelasttomta