Målet med detaljreguleringen er å legge til rette for bygging av leiligheter, næringslokaler, torg og av- og påsettingslomme  langs Kolbotnveien, samt gangforbindelse opp til Kolbotn skole.

Dokumentene (pdf) for detaljreguleringen finner du her:

Du har rett til å klage

Hvis du ønsker å klage på vedtaket og eventuelt kreve innløsning, er fristen 13.juni 2019.

Merk klagen med saksnummer 17/5779. Send klagen til Oppegård kommune, Samfunnsutvikling, Postboks 510, 1411 Kolbotn eller på e-post til: Oppegård kommune.

Har du spørsmål?

Vil du vite mer om planarbeidet, kan du kontakte Samfunnsutvikling på telefon: 66 81 90 90 eller e-post: Samfunnsutvikling.