Målet med reguleringen er å tilrettelegge for en utvidelse av næringseiendommen i Kongeveien 49 med detaljhandel og plasskrevende varehandel.

Berørte parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket innen tre uker.

Klage på vedtaket, og eventuelt krav om innløsning, kan du sende Oppegård kommune, Seksjon for samfunnsutvikling, Postboks 510, 1411 Kolbotn eller på e-post: Oppegård kommune.
Merk klagen med saksnummer 15/4190.

Fristen for å klage er 29. april 2016

Plankart 
Planbestenmmelser