Målet med reguleringen er å legge til rette for utvidelse av Kolbotn skole og bygging av fler-idrettshall.

Forslaget åpner for å utvide skolen til en 4-parallell barneskole med total kapasitet på ca. 780 elever og ca. 85 ansatte.

Her ser du dokumentene som er lagt ut til offentlig ettersyn.

Fristen for innspill er 21. februar 2019