Innspill, samråd og medvirkning 

Eventuelle synspunkter, merknader, opplysninger mv. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet skal sendes skriftlig til planleggingsfirmaet.

Spørsmål sendes til:

Halvorsen & Reine AS, sivilarkitekter MNAL.
Hotvetallèen 11, 3018 Drammen,
tlf. 32 21 52 90, e-post: norrud@heras.no.

Merknader

Frist for å sende inn merknader var 20. juni 2017.

Her kan du lese dokumentene:

Varslingsbrev  
Planavgrensning   
Planprogram