Målet med reguleringen er å erstatte dagens T-kryss med rundkjøring i krysset Taraldrudveien, Sam Eydes vei og Sofiemyrveien, samt bygge ny adkomstvei til Sofiemyrveien 10-16. 

Berørte parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage på reguleringsvedtaket innen tre uker.

Plankart   
Planbestemmelser  

Fristen for å klage var 29. april 2016