Målet med detaljreguleringen er å legge til rette for mindre håndverks- og industribedrifter.

Berørte parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket innen tre uker.

Frist for å klage var 9. juni 2016

Vedtak  
Planbeskrivelse  
Plankart  
Reguleringsbestemmelser