Detaljreguleringen legger til rette for å utvikle et nytt boligområde med nærhet til offentlig kommunikasjon, lokalsenter og store rekreasjonsområder.