Kommunen har engasjert Mycoteam til en enkeltstående inspeksjon på skolen med tanke på påvisning og utbredelse av muggsopp som følge av vannlekkasjen.

Ifølge rapporten er det gjort moderate funn av muggsopp, men disse er begrenset til meget små områder slik at spredningen til inneluften etter all sannsynlighet er liten. Funnene er i direkte sammenheng med lekkasjen fra taket.

Så snart takarbeidet utendørs er utført, vil kommunens eiendomsavdeling fjerne og utbedre materialer innendørs som er utsatt for vannlekkasjen, for å fjerne påvist muggsopp og hindre vekstmulighet for ny muggsopp.

De planlagte tiltakene er også i henhold til anbefalte tiltak fra Mycoteam som er vår ekstern fagkompetanse på muggsopp.