Vårt prosjekt er tredelt:

Våren på 8. trinn
Vannforskning i Kolbotnvannet og Gjerjøen, fiskebestand  i Gjersjøelva,
og besøk på Oppgangssaga med utvikling av industrisamfunnet som tema

Høst 9. trinn
Kanotur med overnatting ute. Vi padler på Langen og overnatter i telt og lavvo.
Tema er friluftsliv og natur, med flere fag inkludert

Vår 9. trinn
Gå deler av Flyktningeruta mot Sverige med besøk og stopp på historiske steder og hytter. To dagers tur, ca. fire mil gåing gjennom naturen i Østmarka, og med en overnatting på hytte. Tema er friluftsliv og historie.