Den kulturelle skolesekken ble startet i 2001, og er et samarbeidsprosjekt mellom kultursektoren og opplæringssektoren på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Kulturtanken (tidligere Rikskonsertene) har et helhetlig ansvar for alle fagområder i skolesekken. I dag har fylkeskommunene og kommunene ansvar for å legge program og tilbud i sine regioner.

Strengemagikeren

Elevene på Tårnåsen skole lytter aktivt til utvalgte preludier for gitar og bruker dette som inspirasjon til å skrive egne tekster under veiledning av en forfatter.

Hallingkast

Et verksted med hallingdans/lausdans i sentrum. Her fikk elevene på Tårnåsen skole prøve seg på å danse halling og sparke hatt.

Utøver: Marthin Myhr. Han har vunnet landskappleiken syv ganger. Hvert år medvirker han i forestillingen Putti Plutti Pott og har vært med siden første spillesesong i 1987. Han har lang erfaring med å undervise barn og unge.

Toccattack

Et program med kirkeorgelet i sentrum. Fra sine plasser rundt orgelet i kirken, får elevene et bokstavelig talt nært møte med instrumentet og dets mange klangmuligheter, både som soloinstrument og som akkompagnement til sang. Repertoaret er variert med et sjangermessig spenn fra blant annet orgelets mester Johann Sebastian Bach til en høyst aktuell populærmelodi via en spiritual, en lokk, en brudemarsj og et par musikalske sitater fra barnas eget filmatiske repertoar. Forestillingen gir publikum en spennende nærkontakt med instrumentenes dronning!

Her møter vi en nysgjerrig sangerinne og en litt sær organist, som sammen utforsker orgelets hemmeligheter.
Utøvere: Organist Lars Notto Birkeland og sanger Helene Wold.

Kontaktperson

Koordinator for Den kulturelle skolesekken (DKS) og Den kulturelle spaserstokk (DKSS) på Oppegård kulturskole er:

E-post: Torunn Forland eller tlf. 452 67 112.