Hva er den kulturelle skolesekken?

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at elever i skolen får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag.   Satsingen forutsetter et samarbeid mellom kultur- og skolesektoren.

Mål og prinsipp for satsingen er nedfelt i Stortingsmeldingen "Kulturell skulesekk for framtida" (Stortingsmelding nr. 8 -2007-2008)

Målene for Den kulturelle skolesekken skal være:

  • å medvirke til at elever i skolen får et profesjonelt kunst- og kulturtilbud
  • å legge til rette for at elever i skolen lettere skal få tilgang til, gjøre seg kjente med og utvikle forståelse for kunst- og kulturuttrykk av alle slag
  • å medvirke til å utvikle en helhetlig innføring av kunstnerlige og kulturelle uttrykk i realiseringen av skolen sine læringsmål.

Kulturverter

Alle skolene i Oppegård kommune har kulturverter.  På Greverud blir kulturvertene valgt i januar når de går på 6.trinn og har oppgaven frem til jul på 7.trinn.

Program for skolen vår

Her finner vi programmet for Greverud skole.


Kulturkontakt for Greverud skole: 

Eivind Aas Bergsjø
Telefon: 66 81 31 02