Seminaret er for pleie- og omsorgspersonell, kommunale planleggere, ledere, politikere og pårørende til personer med demens.

Program

Elisabeth Wiken Telenius

«Har sykehjemsbeboere med demens noe effekt av trening?» Telenius er forsker innen fysisk aktivitet/ trening, demenssykdom og aldring ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Jonas Knarvik

«GPS – brukererfaring av velferdsteknologi" av en pårørende

Ola Polmé

«Busiga vårdtagare» Hur ska man komma tillrätta med udda beteenden inom vård och omsorg? (vårtagare = bruker)


Arrangør er kommunene i Follo i samarbeid med Follo demensforening.

Tid og sted

Onsdag 5. april 2017 kl. 08.30 – 15.00

Registrering fra kl. 08.30. Foredrag fra kl. 09.00 – 15.00.
Kr 400 pr. deltaker inkl. enkel lunsj
Ski kirke, Birkelunden 4, 1400 Ski

Påmelding

Demenskonsulent Aino Bunæs, Ski kommune, Eikjolvn.1, 1400 Ski, tlf. 64 87 87 00.
E-post: Aino Bunæs

Påmeldingsfrist: onsdag 22. mars 2017