Demens er en fellesbetegnelse for en gruppe hjernesykdommer som fører til hukommelsessvikt, sviktende handlingsevne og språkfunksjon, samt personlighetsforandringer og endring av atferd. Problemene kan være sammensatte og av praktisk, fysisk, psykisk eller sosial art.

Demenskoordinator

Oppegård kommune har ansatt en person du kan kontakte om demens. Har du tanker om at du selv eller en pårørende har tegn på demens, ikke nøl med å ta kontakt!

Du kan kontakte demenskoordinatoren direkte på telefon eller send en e-post. Henvisning er ikke nødvendig, og tilbudet er gratis (se nederst på siden).

Demenskoordinatoren:

  • Er lett tilgjengelig for personer med demens og deres pårørende
  • Tilbyr samtaler, samtalegrupper, pårørendeskole og andre kurs
  • Tilbyr koordinering av tjenester
  • Har oversikt over relevante tilbud og tjenester fra kommunen som hjemmetjenesten, bestillerkontoret, dagsentrene og fastlegen m.fl.

Kontaktperson

Demenskoordinator Heidi Borgen Larsen
Tlf. 922 79 792/ 66 81 55 25
E-post: Heidi Borgen Larsen

Besøksadresse: Bekkeliveien 32A. 1410 Kolbotn (ved Bjørkås omsorgsboliger)
Postadresse: Postboks 510, 1411 Kolbotn

Arbeidstid: mandag-fredag kl. 08.15 - 15.30

Andre tilbud

Helsedirektoratet har egne informasjonssider. Her finner du informasjon både om symptomer, utredning og hvordan det er å leve med demens.

Helsedirektoratet om demens

Nasjonalforeningen har en egen demenslinje som er åpen fra kl. 09.00 – 15.00.

Demenslinjen tlf. 23 12 00 40

Du finner også informasjon beregnet på pårørende.

Nasjonalforeningens demensside