Dagaktivitetssentrene gir tilbud til eldre hjemmeboende. Her tilbyr vi ulike aktiviteter, sosiale samlinger og felles måltider.

Lokalisering

Dagaktivitetssentrene er på sykehjemmene. Høyås har en avdeling med 22 plasser og en avdeling med ti plasser for de som trenger å være i et skjermet miljø, på grunn av demenssykdom eller nedsatt syn eller hørsel. På Høyås er det god mulighet for egentrening.

Avdelingen på Greverud har 20 plasser og fokus på sosiale aktiviteter. I tillegg er det ti dagplasser på Bjørkås og ti plasser for hjemmeboende demente på Greverud.

Åpningstid

På Greverud og Bjørkås er åpningstiden mandag - fredag, kl. 08.30-14.00/14.30. På Høyås er det åpent fra kl. 10.00-15.00.

Dagsentrene er stengt alle helger, høytidsdager, jul- og nyttårsaften.

Transport

Oppegård kommune sørger for transport til og fra dagaktivitetssenteret.

Søknad

Send søknad til Bestillerkontoret. Ta kontakt hvis du trenger hjelp. Pårørende eller fastlegen kan også hjelpe. Når vi har fått søknaden, avtaler Bestillerkontoret et hjemmebesøk for å vurdere hvilken type plass som passer best. I tillegg blir plassene fordelt geografisk, der brukeren bor.

Vedtak

Søkeren får beskjed på telefon når det er gjort et vedtak om plass. Vedtaket med oppstartdato kommer i posten så snart det er ledig plass.

Vedtaket revurderes etter seks måneder, i samarbeid med bruker. Ved avslag får søkeren skriftlig beskjed om dette, senest ti dager etter hjemmebesøk.

Klage

Du kan klage på alle vedtak. Klagen sendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Ta kontakt med Bestillerkontoret hvis du trenger hjelp. Tlf. 66 81 90 90.

Aktuell informasjon

Søknadsskjema