Kl. 07.00 – 08.00
Lek/frokost. Frokost for de som ikke har spist hjemme. Ta med frokost hjemmefra.
Barna på Tussi og Nasse spiser/leker på Nasse. Barna på Tigergutt og Ole Brumm spiser/leker på Ole Brumm.

Kl. 08.00
Lek inne. Vi går til egen avdeling.

Kl. 09.30
Lek og aktiviteter ute og inne. Ofte deler vi gruppen i to. En gruppe er ute og leker og en gruppe er inne. Gruppen som er inne kan også ha samlingsstund, jobbe med et tema, ha gym på fellesrommet osv. Onsdag har alle avdelinger turdag for barn 2 -5 år. Vi deler barna i grupper etter alder, på tvers av avdelingene. Denne dagen spiser vi ute. Hvis vi ikke er fult bemannet, kan det hende vi må avlyse turer, eller at avdelingene går hver for seg.

Kl. 11.00    
1. måltid. Vi serverer brødmåltid med grønt tilbehør og melk. Barna smører selv når de er klare for det. Vi ønsker at barna skal oppleve måltidene som en sosial aktivitet med prat rundt bordet. Det skal være plass for humor, glede og ro for den som trenger det. Barna skal få være aktive, samtidig som de forholder seg til faste rammer og regler. Før måltidet lærer vi barna at det er viktig å vaske hender.
Når vi har turdag må barna ha med tursekk, drikke og matpakke hjemmefra.

Kl. 12.00
Hvile eller sove. Alle barna hviler etter første måltid. De hviler på madrasser/sitteputer og hører på eventyr eller musikk. Noen barn trenger mer hvile enn andre. Barn som trenger det, sover på madrasser eller i egne vogner ute om formiddagen. De minste barna kan ha behov for å sove til andre tider.

Kl. 12.30        
Lek og aktiviteter inne og ute. Ved gruppedeling bytter gruppene på å være inne og ute.

Kl. 14.00
2. måltid. Vi serverer brødmåltid med grønt tilbehør og melk. Barna smører selv når de er klar for det. Barna får frukt til dette måltidet. Nasse spiser frukt kl. 08.45. Onsdager må foreldrene sende med barna mat.

Kl. 15.00
Lek og aktiviteter ute og inne.

Kl. 17.00
Arbeidsdagen er slutt for store og små. Det er viktig for barna at foreldrene setter av tid til henting. Det er derfor lurt å komme i barnehagen senest kl. 16.45.