Kl. 07.00 – 09.30
Avdelingene åpner. De som ønsker det kan spise medbrakt frokost. Lek på avdelingene.

Kl. 09.30
Lek/ aktiviteter inne eller ute, både planlagt og spontan lek. Vi deler ofte avdelingen i flere grupper for å skape felles opplevelser og mer ro i leken. På turdagen går vi i de aldersinndelte gruppene og noen ganger avdelingsvis. Denne dagen spiser vi ute. Barna må ha med egen sekk med mat, drikke og sitteunderlag.

Kl. 11.00 -12.00
Måltid og legging for de som skal sove. Vi serverer brødmåltid med grønt tilbehør, melk og frukt. Barna øver på å smøre maten sin selv. Vi ønsker at barna skal oppleve måltidene som en sosial aktivitet med prat rundt bordet. Det skal være plass for humor, glede og ro for den som trenger det. Barna skal få være aktive, samtidig som de forholder seg til faste rammer og regler. Før måltidet lærer vi barna at det er viktig å vaske hender.

Kl. 12.00  
Vi er ute og leker.

Kl. 14. 00
Måltid. Vi serverer brødmåltid med grønt tilbehør, melk og frukt.

Kl. 15.00
Lek og aktiviteter inne/ ute.

Kl. 17.00
Arbeidsdagen er slutt for store og små. Det er viktig for barna at foreldrene setter av tid til henting. Det er derfor lurt å komme i barnehagen senest kl. 16.45.